HERO TOWN
ROAD­SHOW

Samen bouwen aan een sterkere samenleving!

Met elkaar in gesprek blijven is noodzakelijk voor een sterke samenleving, ook als je het niet met elkaar eens bent. Het vergt moed om open te staan voor andere meningen en daarbij ook goed naar jezelf te kijken. En echt, dat is makkelijker dan je denkt!

We leven in een onrustige tijd waarin we geconfronteerd worden met grote uitdagingen, zoals de klimaatverandering, de economische recessie, oorlogen, desinformatie, vechten voor je persoonlijke identiteit, etc. Dit zijn stuk voor stuk maatschappelijke thema’s die voor een diversiteit aan meningen en voor beladen gesprekken kunnen zorgen. Dat leidt tot toenemend onbegrip, spanningen en negatieve beeldvorming over elkaar. Daarmee neemt het wij-zij-denken toe en neemt de bereidheid tot samenwerken en samenleven af.

We hebben elkaar nodig om dingen te ontdekken die we soms zelf niet zien.

Herken je dat gesprekken lastig kunnen zijn wanneer je een andere mening hebt? Lees je weleens reacties op social media die jij volkomen onbegrijpelijk vindt? Voel je de druk om dan ‘het juiste’ te willen zeggen? Dat kan spanningen en wij-zij denken veroorzaken. Daardoor vergeten we soms  dat we meer hebben dat ons verbindt dan wat ons verdeelt.

|

Hero Town heeft mij zeer geïnspireerd.

Verbinding is wat we nodig hebben anno 2023 en dit is een prachtige vorm daarvoor.

Ontdek wat ons verbindt

De Hero Town Roadshow zorgt voor bijzondere ontmoetingen in jouw gemeente en daagt uit om valkuilen in gesprekken te herkennen én te overwinnen. Wij doen elke keer een andere gemeente aan. Kijk in de agenda waar we nu actief zijn.
Samen met jou gaan we op zoek naar de waarde van een ander perspectief. Juist wanneer mensen met verschillende perspectieven elkaar op een positieve manier ontmoeten en oprecht met elkaar in gesprek gaan, gebeurt er iets moois. Overeenkomsten worden zichtbaar, vooroordelen verminderen en begrip groeit.

Zo kan ook onze samenleving veranderen, gesprek na gesprek.

Ook jij kan hierbij zijn. Doe je mee?

|

De Roadshow was inspirerend.

Fijn om andere mensen te ontmoeten, maar ook leuk om nog eens over mezelf na te denken.

Ontdek de stappen van de Hero Town Roadshow!

Wij brengen mensen uit jouw buurt samen om met elkaar te bouwen aan een eigen Hero Town. Op een leuke en interactieve manier nodigen we je uit om gesprekken van mens tot mens te voeren over dingen die er toe doen. En het toffe is, je kunt zelf kiezen met welke gesprekken je mee wilt doen. Oftewel je kunt op- en afstappen wanneer je wilt.

Ontmoet een levend boek

Raak in gesprek met een levend boek tijdens de opening van de Hero Town Roadshow. Zoals je in de bibliotheek een boek leent, zo ‘leen’ je in de Mensenbieb een ander mens.

Ontmoet elkaar tijdens de meetups

Tijdens deze interactieve meetups nodigen we je uit om in gesprek te gaan met mensen buiten je eigen bubbel. Zo ontdek je welke mooie verschillen en overeenkomsten er binnen je eigen gemeente zijn. De meetups worden begeleid door vrijwilligers van Hero Town.

Download de app

In deze gratis online training nemen we je mee in de werking van je brein en leer je valkuilen in gesprekken herkennen en overwinnen.

In gesprek met iemand buiten jouw bubbel

Wil jij graag één-op-één in gesprek met iemand die anders is dan jij? Geef het aan in de app en wij zorgen voor jouw match en gespreksstof.

Feestelijke afsluiting

Een onvergetelijke ervaring en afsluiting met de werkvorm ‘Stap over de lijn’ op een bijzondere locatie in jouw gemeente.

Na de Roadshow

Op welke manier zou jij iets willen betekenen voor jouw gemeente? Wij helpen je daar graag bij als sparringspartner.

De gesprekken zijn gebaseerd op 3 pijlers:

– We zorgen voor bijzondere ontmoetingen tussen mensen.
– We geven praktische tips om betere gesprekken te kunnen voeren
– Het bieden van wetenschappelijke inzichten uit de psychologie

Interessant, hè?!

|

De Hero Town Roadshow was inspirerend en verbindend

Hero Town heeft mij een waardevol inzicht over mijzelf gegeven door mijn reactie op over de lijn. Dank daarvoor!

Ontmoet elkaar tijdens de meetups

We trappen af met de Hero Town meetups, waar je interessante plekken in jouw gemeente kunt bezoeken. Deze bijeenkomsten nodigen je uit om de drempel (letterlijk en figuurlijk) over te stappen, uit je eigen kring van mensen te komen en met anderen in contact te komen. Zo ontdek je de mooie verschillen en overeenkomsten die er binnen jouw gemeente zijn en leer je nieuwe ideeën en culturen van dichtbij kennen. En hoe leuk en interessant is dat?!
|

Positief gestemd!

De Hero Town Roadshow heeft mij positief gestemd, dat er zoveel mensen een beetje mooiere wereld kunnen maken.
Praktische tips in een online training

Via de gratis Hero Town NL app krijg je toegang tot een online training ter voorbereiding op deze ontmoeting. In zes eenvoudige lessen nemen we je mee in de werking van je brein en leer je valkuilen in gesprekken herkennen en overwinnen.

Download de app:

Google Play

App store

|

Super!

Hero Town heeft mij in contact gebracht met iemand waar ik niet zo snel mee in contact zou komen.
In gesprek met iemand buiten jouw bubbel
Wil jij graag één-op-één in gesprek met iemand die anders is dan jij? Geef het aan in de app en wij zorgen voor jouw match en gespreksstof.

Jouw match is iemand uit jouw gemeente die openstaat voor een gesprek over onderwerpen waarover jullie van mening verschillen.

Met de nieuwe inzichten en vaardigheden uit de online training op zak, ontmoet je iemand met een ander perspectief uit jouw gemeente. Samen gaan jullie op ontdekkingstocht in het gesprek en proberen jullie deze inzichten en vaardigheden toe te passen.